לקבל ניימן לורידים – על בסיס שבועי יומיומי ושעתי שלחו מייל עם הכותרת Subscribe ל – subscribers@neiman.co.il .

כדי לרדת מרשימת התפוצה – אפשר ומותר בהחלט – לשלוח מייל עם הכותרת Unsubscribe לאותה הכתובת.

למה צריך לשלוח מייל בעצמכם במקום תהליך אוטומטי? מתוך פאראנואידיות ורצון לוודא שאף אחד לא ירשום מישהו בלי הסכמתו.